Eksterne rådgivere

 

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Advokat

Danders & More
Frederiksgade 17
1265 København K