Om Victoria Properties

Fokus

Selskabet har sit primære fokus på opkøb, administration og drift af erhvervs- og boligejendomme i Danmark.

Kapital

Selskabet har i år 2017 rejst kr. 13.993.074 kr. via en rettet emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Ejendomme

Pr. 31. maj 2018 har selskabet erhvervet 4 driftsudlejningsejendomme. Ejendommene er beliggende Storegade 16, Storegade 40, Storegade 44A-B og Storegade 76A-B, alle 6100 Haderslev.

Ejendommene indeholder 4 erhvervslejemål på samlet 680 m2, og 13 boliglejemål på samlet 1062 m2, ialt samlet 1.742 m2. Det største enkeltstående erhvervslejemål, beliggende på Storegade 16, stuen, er lejet ud til Zebra A/S ("Flying Tiger Copenhagen") siden år 1998, og er netop genforhandlet, således at lejekontrakten indeholder en fem-årig uopsigelighed for lejer frem til 01.07.2023.

Ejendommene er erhvervet for samlet kr. 12.265.000, og forventes at oppebære en årlig netto lejeindtægt på kr. 1.050.000, svarende til et forventet afkast før finansiering på 8,6 %. Ejendommene overtages den 01.06.2018 og 01.07.2018. Ejendommene finansieres med realkreditlån for ca. kr. 9.500.000 mens den resterende del af købesummen erlægges kontant.