Asset Management

Vores selskabsadministration fungerer som bindeleddet mellem dig, som investor, og de interessenter der har med virksomheden at gøre. Med andre ord; Du overlader administrationen af dit selskab til os, og så klarer vi resten.

Vi kender vigtigheden af de små detaljer, og sammen med dig kan vi skræddersy den administrationsaftale der passer bedst til dit selskab.

De opgaver der typisk vil indgå i vores selskabsadministration kan være finansiering af selskabet, udarbejdelse af regnskaber, samt den direkte kontakt til selskabets investorer. Da størstedelen af de ejendomsprojekter vi forvalter, ligger i Sverige og Tyskland, kan det nogle gange være fordelagtigt at oprette et samarbejde med eksterne administratorer, for at sikre dig den bedst mulige service.

Se endvidere under punktet "Property Management", for at få et indblik i den praktiske del af ejendomsadministrationen.