Tilbud fra Gefion Group A/S

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

Med henvisning til Victoria Properties A/S' ("Victoria Properties") selskabsmeddelelse nr. 269 af 10. oktober 2018 vedrørende et betinget, frivilligt offentligt overtagelsestilbud til aktionærerne i Victoria Properties om at erhverve den samlede aktiekapital i Victoria Properties (eksklusive eventuelle egne aktier) mod et kontant vederlag på DKK 2,00 pr. aktie ("Tilbuddet"), har Gefion Group A/S ("Gefion Group") i dag offentliggjort tilbudsdokument og acceptblanket (vedlagt tilbudsdokumentet) i henhold til § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1171/2017 om overtagelsestilbud.

Gefions meddelelse og tilbudsdokument (herunder acceptblanketten) kan downloades nedenfor. Tilbudsdokumentet og acceptblanketten sendes endvidere via e-mail til navnenoterede aktionærer i Victoria Properties, som har anmodet om at modtage materiale fra selskabet.


Denne meddelelse henvender sig ikke til aktionærer i Victoria Properties A/S, hvis deltagelse i Tilbuddet kræver udstedelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre aktiviteter, bortset fra hvad der kræves i henhold til dansk ret. Tilbuddet er ikke fremsat og vil ikke blive fremsat hverken direkte eller indirekte til aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor fremsættelse af Tilbuddet eller accept heraf ville være i strid med den pågældende jurisdiktions lovgivning. Enhver person, der kommer i besiddelse af denne meddelelse eller noget andet dokument, der henviser til Tilbuddet, forventes og forudsættes af egen drift at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle gældende begrænsninger samt at overholde disse.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i henhold til Tilbuddet eller i øvrigt. Tilbuddet fremsættes udelukkende på baggrund af et af Finanstilsynet godkendt Tilbudsdokument, som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Tilbuddet, herunder oplysninger om hvordan Tilbuddet kan accepteres. Victoria Properties' aktionærer anbefales at læse Tilbudsdokumentet og tilhørende dokumenter, da de vil indeholde vigtige oplysninger.

Ved at downloade meddelelse eller tilbudsdokument nedenfor accepterer jeg ovenstående.

Meddelelse fra Gefion Group A/S

Tilbudsdokument fra Gefion Group A/S