Selskabsledelse

Victoria Properties A/S er underlagt Anbefalingerne for god Selskabsledelse, som er udarbejdet af komitéen for god Selskabsledelse. Anbefalingerne er tilgængelig på komitéens hjemmeside www.corporategovernance.dk. Som følge af, at Victoria Properties A/S er et dansk børsnoteret selskab, er Selskabet forpligtet til at redegøre for dets efterlevelse af komitéens anbefalinger i henhold til "følg eller forklar"-princippet.
I nedenstående redegørelse tager Victoria Properties A/S stilling til de enkelte anbefalinger.
Victoria Properties A/S - redegørelse for god selskabsledelse

Nedenstående overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse i Victoria Properties A/S er vedtaget på Victoria Properties A/S' ordinære generalforsamling d. 21. april 2017.

Victoria Properties A/S - Retningslinjer for incitamentsaflønning