Om aktien

Victoria Properties' aktie er noteret og handles på Nasdaq OMX Copenhagen. Der findes kun én aktieklasse, og alle aktier oppebærer én stemme.

Fondskode: DK0015216675
Kurslistenavn: Victoria Properties
Kortnavn: VIPRO
Antal aktier: 18.657.432
Aktiestørrelse: DKK 1