IR politik

Målsætning

Det er Victoria Properties' overordnede målsætning, at aktiemarkedets aktører modtager relevant, pålidelig og rettidig information om kurspåvirkelige forhold, så investorer og aktionærer har det bedst mulige grundlag for at tage beslutninger om investeringer i selskabet.

Det er endvidere Victoria Properties' målsætning, at selskabet opfattes som et transparent, pålideligt og professionelt selskab i sin kommunikation med aktiemarkedet.

Dette søges opnået ved, at selskabet følger såvel denne politik som regler og retningslinier for selskaber noteret på OMX Den Nordiske Børs København.

Dialog med aktiemarkedet

Victoria Properties vil søge dialog med aktiemarkedets aktører og rettidigt og nøjagtigt informere om forhold, som er relevante for forståelse af selskabets strategi, resultater og forventninger.

Victoria Properties vil blandt andet kommunikere med aktiemarkedet gennem:

  • Enkel adgang til selskabets direktion og bestyrelse
  • En informativ og opdateret hjemmeside med alle fondsbørsmeddelelser
  • Offentliggørelse af regnskabs- og fondsbørsmeddelelser, som er tilgængelige på selskabets hjemmeside samtidig med udsendelse

Principper for kommunikationen

Det er Victoria Properties' direktion og bestyrelse, der varetager dialogen med aktiemarkedet.

Alle kursfølsomme oplysninger offentliggøres i relevante medier.

Victoria Properties kommunikerer ikke med aktionærer, investorer og aktieanalytikere om selskabets forretning i perioder på 3 uger op til offentliggørelse af hver regnskabsmeddelelse og 4 uger op til offentliggørelse af selskabets årsregnskabsmeddelelse.

Victoria Properties tilstræber, at alle henvendelser besvares hurtigst muligt og uden unødig ophold, såfremt de ikke indebærer videregivelse af intern viden eller strider mod konkurrencehensyn.