Forventninger til 2016

Koncernen er idag et børsnoteret selskab uden aktivitet.

De nye hovedaktionærer har i Q4 2016 erhvervet aktiemajoriteten med henblik på at tilføre ny aktivitet.

Resultatet for 2016 forventes at blive EUR 0,0 mio.

Egenkapitalen forventes at blive EUR 0,0 mio.

  • Det samlede akkumulerede resultat efter skat for perioden andrager EUR 0,0 mio. (DKK 0,0 mio.) imod EUR 0,0 mio. for samme periode sidste år.

· Som følge af prolongeringsaftalen med FS Property Finance A/S (se fondsbørsmeddelelse nr. 188) beregnes renter endeligt i forhold til egenkapitalen pr. 30. juni 2015 eller det tidligere tidspunkt, hvor alle aktiviteter måtte være afviklede.

  • Egenkapitalen udgør EUR 0,0 mio. (DKK 0,0 mio.) pr. 31. marts 2015.