Forventninger

Selskabet er i dag et børsnoteret selskab uden aktivitet. Selskabet planlægger at igangsætte emissionen i 3. kvartal 2017, men forventer ikke at emissionen er afsluttet før i løbet af 4. kvartal.

Selskabet vil efter emissionen have sit primære fokus i erhvervs- og boligejendomme i Danmark med henblik på at skabe værdi gennem driften af de opkøbte ejendomme ved ejendomsadministration og -service.
  • Det samlede akkumulerede resultat efter skat for perioden andrager EUR 0,0 mio. (DKK 0,0 mio.) imod EUR 0,0 mio. for samme periode sidste år.

· Som følge af prolongeringsaftalen med FS Property Finance A/S (se fondsbørsmeddelelse nr. 188) beregnes renter endeligt i forhold til egenkapitalen pr. 30. juni 2015 eller det tidligere tidspunkt, hvor alle aktiviteter måtte være afviklede.

  • Egenkapitalen udgør EUR 0,0 mio. (DKK 0,0 mio.) pr. 31. marts 2015.