Bestyrelsens redegørelse

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TILNOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLERREGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

Med henvisning til Victoria Properties A/S' ("Victoria Properties") selskabsmeddelelse nr. 271 af 7.november 2018 om offentliggørelse af tilbudsdokumentet vedrørende det betingede, frivillige offentligeovertagelsestilbud til aktionærerne i Victoria Properties fremsat af Gefion Group A/S ("Gefion Group"),offentliggør Victoria Properties i dag bestyrelsens redegørelse i henhold til § 22 i bekendtgørelse nr1171/2017 om overtagelsestilbud.

Denne meddelelse henvender sig ikke til aktionærer i Victoria Properties A/S, hvis deltagelse i Tilbuddetkræver udstedelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre aktiviteter, bortset fra hvad derkræves i henhold til dansk ret. Tilbuddet er ikke fremsat og vil ikke blive fremsat hverken direkte ellerindirekte til aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor fremsættelse af Tilbuddet eller accept herafville være i strid med den pågældende jurisdiktions lovgivning. Enhver person, der kommer i besiddelseaf denne meddelelse eller noget andet dokument, der henviser til Tilbuddet, forventes og forudsættes afegen drift at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle gældende begrænsninger samt atoverholde disse.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer eller en opfordringtil at tilbyde at købe værdipapirer i henhold til Tilbuddet eller i øvrigt. Tilbuddet fremsættes udelukkendepå baggrund af et af Finanstilsynet godkendt Tilbudsdokument, som indeholder de fuldstændige vilkårog betingelser for Tilbuddet, herunder oplysninger om hvordan Tilbuddet kan accepteres. VictoriaProperties' aktionærer anbefales at læse Tilbudsdokumentet og tilhørende dokumenter, da de vilindeholde vigtige oplysninger.

Ved at downloade meddelelse eller tilbudsdokument nedenfor accepterer jeg ovenstående.

Bestyrelsens redegørelse vedrørende det af Gefion Group A/S fremsatte overtagelsestilbud