Investor

Selskabet er i dag et børsnoteret selskab uden aktivitet. Selskabet planlægger at igangsætte emissionen i 3. kvartal 2017, men forventer ikke at emissionen er afsluttet før i løbet af 4. kvartal.

Selskabet vil efter emissionen have sit primære fokus i erhvervs- og boligejendomme i Danmark med henblik på at skabe værdi gennem driften af de opkøbte ejendomme ved ejendomsadministration og -service.